Divadlo Litera
Bělohorská
160 00 Praha 6

tel.: +420 603 872 131
e-mail: info@divadlolitera.cz

 

Vážení diváci.  I přez zoufalý nedostatek prostředků na aktivní činnost 

 jsme pro Vás na měsíc prosinec připravili vánoční představení  :  

 MALOSTRANSKÉ VÁNOCE.      Velice se těšíme na Vaši návštěvu.

                             

DIVADLO LITERA :

KLENOTY SVĚTOVÉ LITERATURY, PREZENTOVANÉ VŽDY OSOBITOU DIVADELNÍ FORMOU.

Divadlo Litera je souborem hereckých osobností, které se v době, kdy na scénách spíše převládá nabídka tzv. komerčních produkcí, chtějí věnovat náročnějším divadelním tvarům: práci se slovem, vyhledávání, dramatizaci a prezentaci nejlepších děl českých, evropských a světových  literárních autorů. Chceme divákům připomínat autory, které znají a objevovat autory, styly a tvary neznámé.

Netajíme se tím, že se poté, kdy Lyra Pragensis ukončila činnost, cítíme být jejími pokračovateli.

Mnoholetou spoluprací tohoto uskupení, právě v rámci Lyry Pragensis, ale také pod jinými hlavičkami, postupně vykrystalizovala osobitá poetika; styl na hranici divadla čteného a hraného. Styl, který je schopen převyprávět divadelní formou literární díla, která jsou jinak prakticky nehratelná. Tato forma se během několika let ukázala být divácky velmi atraktivní. Tento styl prezentace zároveň přispívá k hlubšímu pochopení literárních děl a je tak vhodný jako doplněk školních vzdělávacích programů. Zvláště dnes, kdy děti i mladí lidé tak málo čtou, to je možnost, jak jim zprostředkovat cestu k literatuře pro ně atraktivní formou.

                                                                                      Za soubor "Divadla Litera"
                                                                                                   Svatopluk Schuller Mgr.

                   

 

 

Vstupenky objednávejte na e-mailu info@divadlolitera.cz